{{ 'fb_in_app_browser_popup.desc' | translate }} {{ 'fb_in_app_browser_popup.copy_link' | translate }}

{{ 'in_app_browser_popup.desc' | translate }}

你的購物車是空的
{{ (item.variation.media ? item.variation.media.alt_translations : item.product.cover_media.alt_translations) | translateModel }} {{ (item.variation.media
          ? item.variation.media.alt_translations
          : item.product.cover_media.alt_translations) | translateModel
        }}
{{ 'product.bundled_products.label' | translate }}
{{ 'product.bundle_group_products.label' | translate }}
{{ 'product.buyandget.label' | translate }}
{{ 'product.gift.label' | translate }}
{{ 'product.addon_products.label' | translate }}
{{item.product.title_translations|translateModel}}
{{ field.name_translations | translateModel }}
 • {{ childProduct.title_translations | translateModel }}

  {{ getChildVariationShorthand(childProduct.child_variation) }}

{{ 'product.set.open_variation' | translate }}
 • {{ getSelectedItemDetail(selectedChildProduct, item).childProductName }} x {{ selectedChildProduct.quantity || 1 }}

  {{ getSelectedItemDetail(selectedChildProduct, item).childVariationName }}

{{item.variation.name}}
{{item.quantity}}x HK$0 {{ item.unit_point }} 點
{{addonItem.product.cover_media.alt_translations | translateModel}}
{{ 'product.addon_products.label' | translate }}
{{addonItem.product.title_translations|translateModel}}
{{addonItem.quantity}}x {{ mainConfig.merchantData.base_currency.alternate_symbol + "0" }}

訂單查詢

關於訂單

請注意,本公司現時只接受香港境內訂單。


下單方式

 • 閣下如要在本網站下訂單,先登記成為聯美百貨員。
 • 完成訂後,閣下12小時內收到確認電郵如未收到電郵,登入會員查閱訂單狀態。
 • 訂單一經確認,將無法更改內容及送貨資料。如有需要,請以電郵聯絡我們


訂單處理中

 • 訂單只會於工作天(星期一至五,不包括公眾假期)處理及運送。
 • 於假期及周末下的訂單,將於下一個工作天處理。
 • 標準運送服務的訂單會於1至2個工作天內處理。


訂單狀態

 • 閣下可登入會員,於個人帳戶頁面查詢訂單狀態。
 • 訂單寄出後,閣下亦會收到通知。


其他查詢

 • 如閣下有其他訂單查詢,請電郵至 info@ubgmall.com,我們會盡快解答閣下的問題。